Trầm Hương Nụ Đất Nước Xanh

THN-30

108,000 đ

NHANG TRẦM HƯƠNG NỤ
Nhang Trầm Hương ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột trầm hương (cây Gió Trầm), dùng keo bời lời và tăm tre tự nhiên. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.

Mã sản phẩm: TN