Quế Thảo Dược 4 Tấc 50 Cây

QTD-4T-50

33,000 đ

QUẾ THẢO DƯỢC 4 TẤC 50 CÂY
Nhang Quế Thảo Dược ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột quế thảo dược tự nhiên, keo thực vật (cây bời lời) và tăm tre. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.