Phật Bổ Mệnh Trầm Hương PBM755VL

PBM755VL

2,500,000 đ

Phật độ mệnh không phân biệt giàu nghèo, giới tính. Vì thế nếu muốn cầu bình an, may mắn, thành công thì nên đeo vòng hoặc dây có hình vị phật độ mệnh cho con giáp của mình và làm việc tốt kết hợp cùng hướng tới vị phật bản mệnh để cầu phúc.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Tý)

  Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Tý)

  2,500,000 đ
 • Hư Không Tạng Bồ Tát (Sửu, Dần)

  Hư Không Tạng Bồ Tát (Sửu, Dần)

  2,500,000 đ
 • Văn Thù Bồ Tát (Mẹo)

  Văn Thù Bồ Tát (Mẹo)

  2,500,000 đ
 • Phổ Hiền Bồ Tát (Thìn, Tị)

  Phổ Hiền Bồ Tát (Thìn, Tị)

  2,500,000 đ
 • Đại Thế Chí Bồ Tát (Ngọ)

  Đại Thế Chí Bồ Tát (Ngọ)

  2,500,000 đ
 • Như Lai Đại Nhật (Mùi, Thân)

  Như Lai Đại Nhật (Mùi, Thân)

  2,500,000 đ
 • Bất Động Minh Vương (Dậu)

  Bất Động Minh Vương (Dậu)

  2,500,000 đ
 • Phật A Di Đà (Tuất, Hợi)

  Phật A Di Đà (Tuất, Hợi)

  2,500,000 đ