Muối ớt hột - Đặc sản Tây Ninh

70-05

15,000 đ

Dùng chấm trái cây