Đất Nền Tây Ninh Block C-19

C-19

653,400,000 VND