Cặp Kim Long KL003

KL21753C

337,000 đ

Cặp Kim Long KL003

Chất liệu: Vải dù 1680 ép EVA/PVC

Màu sắc: Đen

Kích thước: 40 x 16 x 30 cm

Khối lượng: 1.0 kg